About Us

شرکت مهندسی پترپویا انرژی پاسارگاد بخشی از فعالیتهای خود را در زمینه تجهیزات مصرفی پزشکی در سال 99 آغاز نموده است و در مدت زمان 5 ماه موفق به تولید ژل های اولتراسونیک گردیده است. این شرکت با بهرهگیری از متخصصین مجرب و ارتباط با شرکتهای معتبر در زمینه تجهیزات پزشکی تلاش می کند تا با ارتقاء توان فنی مجموعه زمینه را برای ظهور صنایع نوین در تجهیزات پزشکی مهیا نموده و نهایتا دانش فنی تجهیزات را بومی سازی نماید.
این مجموعه همواره بر این باور است که بعد از عنایت ایزد منان ، حفظ رضایت مشتری گرانبهاترین سرمایه برای پیشرفت و طی کردن پله های ترقی می باشد.