این شرکت با بهره گیری از متخصصین مجرب و ارتباط با شرکتهای معتبر در زمینه تجهیزات پزشکی تلاش می کند تا با ارتقاء توان فنی مجموعه زمینه را برای ظهور صنایع نوین در تجهیزات پزشکی مهیا نموده و نهایتا دانش فنی تجهیزات را بومی سازی نماید.

محصولات

بسته بندی محصولات

Instagram- Linkdin